جوشکاری پرتو الکترونی

  • Posted on: 14 September 2014
  • By: wroot

جوش پرتو الکترونی، یک فرایند جوشکاری ذوبی است که در آن پرتویی از الکترون ها با سرعت بالا به دو ماده اعمال شده تا به هم جوش بخورند. قطعات مورد نظر ذوب شده و با ایجاد جریان جنبشی الکترون ها بر اثر گرما با هم در می‌آمیزند.

خصوصیات دستگاه جوش پرتو الکترونی  

دستگاه جوش با ظرفیت 45 متر مکعب، و حداکثر توانایی 30 کیلو وات

محورX  = 3000 میلی متر

محورY  = 3000 میلی متر

محورZ  = 5000 میلی متر

  • قابلیت جوشکاری قطعات مربوط به صنایع هوا فضا
  • قابلیت جوش دادن دو قطعه با جنس متفاوت