دستگاه خان کشی

  • Posted on: 14 September 2014
  • By: wroot

این دستگاه کارآمد به منظور ایجاد شیارهای صنوبری شکل و دم چلچله­ ای روی دیسک‌ها برای قرارگیری پره‌ها و تیغه‌ها مورد استفاده قرارمی­گیرد و دارای قابلیت‌های زیر است:

  • دو محور دوار  B ( گهواره‌ای) و C (قابل تعیین) برای ایجاد لغزش و تنظیم در زوایای مختلف
  • تست­های کیفی این ماشین بر اساس استانداردهای ISO 230-1 و VDI/DGQ 3441 انجام شده است.
  • محور X  =  (+160) mmالی (-160) mm
  • محور Y  = 0 mm الی (- 475) mm
  • محور Z  =  0 mm الی (-3750) mm