تجهیزات آزمایشگاهی

  • Posted on: 20 September 2014
  • By: admin

ارایه دهنده‌ی خدمات آزمایشگاهی "تست های غیر مخرب" از قبیل:

انجام خدمات تست PT ( مایعات نافذ ) – رنگی و فلئورسنت

انجام خدمات تست MT( ذرات مغناطیسی )

انجام خدمات تست VT ( بازرسی چشمی )

انجام تست UT ( التراسونیک )

انجام تست  Phased Array( آرایه­های فازی )

انجام تست UT-TOFD

تهیه گزارش­های بازرسی